Prezentace výrobku

 

Jedná se  o koncentrovanou biologicky aktivní směs vybraných druhů enzymů s vysokou štěpící aktivitou pro rozklad organických látek jako jsou rostlinné i živočišné tuky, bílkoviny, škroby, sacharidy, celulóza, fekálie apod.

TREPSAN KLASIK - je určen pro všechny zákazníky zpracovávající potraviny

TREPSAN FORTE - je zesílená verze, určená do hodně zatěžovaných provozů

TREPSAN PROFI - je vyráběn „na míru" zejména pro  ČOV a  zpracovatele potravin se specifickými problémy

 

"TREPSAN" je skvělým pomocníkem  v  aerobních i anaerobních systémech biologických ČOV.

 

Velký význam má "TREPSAN" v letních  měsících,   kdy  vlivem  vysokých teplot dochází k  výraznému  snížení  obsahu  kyslíku  v  aerobních  systémech a naopak  zase  v zimních měsících poklesem teploty vody ke snížení biologického čistícího procesu,  kdy se oba uvedené případy mohou negativně projevit ve výkonu  čistíren.

Při používání výrobku "TREPSAN" v těchto obdobích nedochází ke zvýšení sledovaných výstupních hodnot  znečištění,  což je žádoucí.

 

Výhody přípravku "TREPSAN":

 • je netoxický, nepoškozuje životní prostředí, armatury ani žádné jiné materiály
 • rozpouští a uvolňuje tukové a další nánosy v odpadních systémech a brání tvorbě úsad, což představuje podstatné omezení havarijních situací i mechanického čištění systémů
 • omezení usazenin v odpadních systémech eliminuje výskyt hlodavců
 • je biologicky zcela odbouratelný, nezávadný z mikrobiologického hlediska, tzn. neobsahuje patogenní a fekálně-koliformní bakterie a salmonely
 • výrazně snižuje zápach odpadních vod a celých systémů
 • pomáhá stabilizovat čisticí efekt v biologických ČOV (snižuje CHSK, BSK 5, NL, EL)
 • zlepšuje kalové hospodářství - podporuje separaci kalu
 • několikanásobně prodlužuje dobu vývozu  jímky, žumpy či septiku
 • nevadí mu protékající voda -  okamžitě se naváže na nečistoty i staršího data

 

 

Bezpečnostní opatření při manipulaci s přípravkem "TREPSAN":

 

Jsou standardní jako u všech obdobných výrobků - viz Bezpečnostní list.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • ve spolupráci s našimi zákazníky operativně řešíme případné havárie v provozu
 • jako výrobci jsme schopni namíchat směs speciálně  pro každého zákazníka
 • zboží dodáváme do 48 hodin od okamžiku objednání
 • neustále zdokonalujeme své přípravky v naši laboratoři
 • své zákazníky ochotně informujeme o nových výrobcích
 • platíme poplatky za obaly firmě EKO - KOM Praha
 • každý náš zákazník je pro nás  VIP

 

V současné  době  je nová řada přípravku  "TREPSAN" s  úspěchem dávkována  v mlékárnách, masnách, drůbežárnách, konzervárnách, čokoládovnách, škrobárnách, tukových závodech, hotelích, restauracích apod.  "TREPSAN" je vhodné  použít i při nárazovém  přetížení ČOV. Je pomocníkem proto, aby  se  provozovatel  nedostal   do   konfliktu  s  příslušným vodohospodářským orgánem, hygienou, ČOI , apod.

 

"TREPSAN" je distribuován ve 3, v 5-ti, 10-ti a 17-ti litrových PE kanystrech, pokud  nepožadujete jiné balení.

______________________________________________________________________________________________________

TREPSAN  FORTE

nová receptura  - 05/2005

PŘÍBALOVÝ LETÁK

 

Výrobek je určen:

především pro  velké výrobce a zpracovatele potravin a všude tam, kde hrozí nebezpečí  nebo již došlo k zanesení odpadní kanalizace a  odpadních systémů.

Je vhodný i  pro biologické  ČOV -  k intenzifikaci čistícího efektu a k výraznému zlepšení  kalového  hospodářství. Po jeho aplikaci  dochází k razantnímu snížení zápachu.

 

Popis výrobku :

Produkt je zesílený koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štěpící aktivitou organických látek jako jsou tuky, bílkoviny, fekálie, celulosa, sacharidy apod. Vyrábí se speciálním technologickým postupem.  Výsledkem je načervenalá kapalina obsahující směs proteolytických, amylolytických, celuloIytických a lipolytických enzymů, která dokonale vyhovuje uvedeným účelům.

Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí.

 

Schopnosti TREPSANU FORTE byly opakovaně ověřeny nejen v laboratorních podmínkách, ale především v různých  provozech, a to s velmi dobrými výsledky.

Využití :

Doporučujeme přípravek dávkovat dle návodu na vstupu do čistícího systému   (popř.oxidačních, kalových, či vyhnívacích nádrží). V případě biologických ČOV dojde ke snížení množství kalu, zlepšení jeho separačních vlastností a omezení tvorby vláknitého kalu.

Biokatalytickým  štěpícím účinkem dochází k rozkladu organických látek na jednodušší, které jsou snadněji likvidovány biologickým čistícím procesem. Výsledkem je lepší využití kapacity čistírny, urychlení čistícího procesu a zvýšení čistícího efektu, tzn. Že dochází k výraznému snížení nežádoucích parametrů odpadních vod. Velmi významná je schopnost TREPSANU FORTE, v případě havarijního stavu v lapolu, jímce či ČOV,   štěpit a uvolnit usazeniny během několika dnů.

Návod k použití :

Přípravek se dávkuje nejlépe na vstupu do odpadního systému (vpusť apod.). TREPSAN FORTE se ihned naváže na usazené nečistoty.Protékající voda proto výrazněji nesnižuje jeho účinnost.  Postupně dochází k uvolnění usazenin už v kanalizaci a zároveň k promíchání obsahu na přítoku.

Dávkování:

Dávkování v potravinářských provozech, vývařovnách apod. :  případě havarijního stavu - ucpávání odpadního systému doporučujeme dávkovat : 1x denně 0,2 - 0,3 l do každé zatěžované vpusti až do odstranění problému (cca.týden). Pak snížíme dávkování na udržovací dávky -  což představuje cca. 50% dávkování.

Doporučené dávkování pro ČOV :  1: 100 až 1: 300 m3 ( TREPSAN FORTE : množství odpadní vody/ 24 hod - dle problémů ) .

Bezpečnostní opatření :

Při práci s přípravkem TREPSANEM FORTE nejezte, nepijte a nekuřte ! Používejte  ochranné rukavice a oděv. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou. Při styku s pokožkou potřísněné místo umyjte mýdlem a opláchněte vodou.

Přípravek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben.

Min. trvanlivost  12.měsíců od data výroby, skladovat na chladném a tmavém místě z dosahu dětí.

Případný sediment nesnižuje aktivitu výrobku.